Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εξυπηρέτηση πελατών e-shop

Καταστήματα
Φόρμα Επικοινωνίας
Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς
Συνέβη κάποιο σφάλμα . Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.
Συμπλήρωσε το όνομά σου
Συμπλήρωσε το επώνυμό σου
Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του dimitriadis.gr και για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της Δημητριάδης Α.Ε (εφεξής εταιρεία), θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς επισκέπτη/χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων.


ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα, αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου, παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα έτσι ώστε το άτομο να μην είναι ταυτοποιήσιμο, δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη. Ο ΓΚΠΔ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία. Επίσης, δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα - σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (N 2472/1997)

Η εταιρεία ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση τους μέσω του dimitriadis.gr, επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

 • Ο επισκέπτης/χρήστης δίνει μόνο τα τυπικά του στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς.
 • Η εταιρεία ζητάει μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσει και να στείλει την παραγγελία.

Τα απαραίτητα δεδομένα που θα ζητηθούν είναι: Ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση email. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να ενημερώσει τα αντίστοιχα πεδία με το ΑΦΜ της εταιρείας, τη ΔΟΥ, τη διεύθυνση της έδρας καθώς και την επωνυμία.

Τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της εταιρείας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής, προσωπικά δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας του, θα επεξεργαστούν από τρίτους αποδέκτες. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών ή και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη να γίνει παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας σε τρίτο πρόσωπο, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του τρίτου προσώπου (παραλήπτη), για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία, με σκοπό και μόνο την παράδοση των προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του τρίτου προσώπου έναντι της εταιρείας.


ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Άν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να διαγράψει από την βάση δεδομένων της εταιρείας, να αποκτήσει πρόσβαση ή και να διορθώσει τα στοιχεία του, θα πρέπει να στείλει σχετικό αίτημα στο eshop@dimitriadis.gr. Αν παρόλα αυτά έχουν καταχωρηθεί παραγγελίες στα στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, τα στοιχεία του λογαριασμού του δεν μπορούν να διαγραφούν καθώς θα είναι καταχωρημένος στο ERP της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται ανωνυμοποίηση του.

Σε περίπτωση που προσωπικά δεδομένα διαρρεύσουν ή υπάρξει υπόνοια διαρροής τους, από τα αρχεία της εταιρείας, με όποιο τρόπο, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εντός 72 ωρών το άτομο/α που αφορούν καθώς και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ψηφιακά και μη) έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό που ακολουθεί συγκεκριμένες πάντα διαδικασίες που έχουν οριστεί για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Τα δεδομένα επισκέπτων/χρήστων φυλάσσονται σε δομές που εφαρμόζουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες ασφαλείας (κρυπτογράφηση, firewall, antivirus κτλ)


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (Νewsletter) της εταιρείας μέσω του dimitriadis.gr ή της αντίστοιχης σελίδας της εταιρίας στο facebook, γίνεται εξ ελευθεριότητας του και δεν είναι υποχρεωτική για την πλοήγηση του και ή την παραγγελία προϊόντων. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο και την επιβεβαίωση της μέσω του αντίστοιχου email. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για προϊόντα, εκδηλώσεις, καθώς και άλλα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα.

H εταιρεία, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στους παραλήπτες τους ή καταλήξουν στον φάκελο spam. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείτε να ελέγχει τακτικά τον φάκελο spam ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν παραδοθεί εκεί.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά δελτία μπορεί να διαγραφεί από την σχετική λίστα παραληπτών μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνει.


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υποβάλλοντας τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας του dimitriadis.gr, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του e-mail και του ονοματεπωνύμου του εκ μέρους της εταιρείας.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Η εταιρεία μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στο dimitriadis.gr. Το στοιχείο αυτό αξιοποιείται για ενημερωτικούς (Google Remarketing) και στατιστικούς σκοπούς (Google Analytics), αλλά και για την προστασία από παράνομες δραστηριότητες. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί τη συνέχιση του εντοπισμού της διεύθυνσης IP του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του (browser). Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Για την παροχή επιπλέον πληροφοριών σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω εξωτερικών συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν σε διαφορετικές ιστοσελίδες, η περιήγηση στις οποίες υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. H πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων, μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του ιδίου του χρήστη/επισκέπτη.

Skroutz: Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον επισκέπτη/χρήστη χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.
ContactPigeon: Για την καλύτερη διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων (Νewsletter) η εταιρεία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της ContactPigeon. Με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία (Νewsletter) αποδέχεστε την μεταβίβαση των δεδομένων σας στην πλατφόρμα της ContactPigeon, αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το dimitriadis.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής eshop) της εταιρείας με επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε - ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (εφεξής εταιρεία) και με διακριτικό τίτλο "DIMITRIADIS Action Stores", έδρα την Ν. Χαλκηδόνα, οδός Λ. Δεκελείας 23 - 14343. Εκπροσωπείται νόμιμα με Αρ.Μ.Α.Ε. 22980/01/Β90/595 και Α.Φ.Μ: 094289405 στην Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε. Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 704201000


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση και η περιήγηση στο dimitriadis.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του επισκέπτη/χρήστη με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο dimitriadis.gr. O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του eshop και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του eshop, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές.
Πάγιος σκοπός του dimitriadis.gr είναι, η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Το eshop δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες του, όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στο dimitriadis.gr, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια. Στις φωτογραφίες των προϊόντων μπορεί να υπάρξουν διαφορές στο χρώμα ή/και το σχέδιο για τις οποίες ο επισκέπτης/χρήστης θα ενημερώνεται με σχετικό λεκτικό στην σελίδα πληροφοριών του προϊόντος. Η εταιρεία καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών πλαισίων.

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στο eshop και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων.


ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραγγελίες μέσω του eshop αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτό ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017.

 • Στo eshop ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να βρει Είδη Camping, Ski, Snowboard, Ένδυση, Είδη Αναρρίχησης, Ψησταριές και πολλά άλλα απαραίτητα για τις υπαίθριες δραστηριότητες του.
 • Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση, έχουμε δημιουργήσει μενού που περιέχει τις αντίστοιχες κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών που θα βοηθήσει τον επισκέπτη/χρήστη να βρει εύκολα αυτό που επιθυμεί.
 • Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης αναζητά κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να χρησιμοποιήσει την «αναζήτηση», που θα τον οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται από το eshop. Οι τιμές στα φυσικά καταστήματα ενδέχεται να είναι διαφορετικές.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για την πορεία της παραγγελίας του. Σε αυτά περιέχονται πληροφορίες για την διαθεσιμότητά των προϊόντων, τον χρόνο αποστολής της παραγγελίας ή την ημερομηνία παραλαβής της από τα καταστήματα της εταιρείας.
 • Σε δυσπρόσιτες περιοχές ο επισκέπτης/χρήστης ενδέχεται να κληθεί να παραλάβει την παραγγελία του από το κοντινότερο πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ. Σε αυτήν την περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης θα ειδοποιείται από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή-αντικατάσταση των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Στην περίπτωση αυτή o επισκέπτης/χρήστης επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος της επιστροφής των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, αυτή δεσμεύεται να αναλάβει το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει αποκλειστικά με την συνεργαζόμενη εταιρεία courier Πόρτα Πόρτα ΕΛ.ΤΑ.
Σημείωση: Τα δωρεάν μεταφορικά, όπου αυτά αναφέρονται, σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν για τις επιστροφές και τις επαναποστολές.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμο στο eshop.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον επισκέπτη/χρήστη, πλήρη, χωρίς φθορές, μεταποιήσεις και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, η εταιρεία μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή και αντικατάσταση

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων εντός του χρονικού ορίου της υπαναχώρησης και εφόσον πληρούνται οι όροι επιστροφής και υπαναχώρησης. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται από το λογιστήριο της εταιρείας εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων.

Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται στην διεύθυνση: Λ. Δεκελείας 23, Νέα Χαλκηδόνα – 14343 και αποκλειστικά με την συνεργαζόμενη εταιρεία courier Πόρτα Πόρτα ΕΛ.ΤΑ ή από τον ίδιο τον πελάτη.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές:

 1. Προϊόντων που έχουν γίνει ειδική παραγγελία για τον επισκέπτη/χρήστη.
 2. Πέδιλων SKI που έχουν τρυπηθεί για την προσαρμογή δέστρας στα μέτρα του επισκέπτη/χρήστη.
 3. Προϊόντων που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επισκέπτη/χρήστη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μετά την ολοκλήρωσή της, στέλνοντας e-mail στο eshop@dimitriadis.gr ή επικοινωνώντας με την εταιρεία στο τηλέφωνο 2102533950.
Η εταιρεία έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του επισκέπτη/χρήστη και να διαθέσει τα προϊόντα της παραγγελίας προς πώληση στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δηλώσει "Παραλαβή από κατάστημα" και δεν έχει να παραλάβει την παραγγελία του εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του.
 2. Ο επισκέπτης/χρήστης δεν έχει εξοφλήσει το ποσό της παραγγελίας του εντός 48 ωρών. (Δεν ισχύει για την αντικαταβολή - οι 48 ώρες αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες.)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το dimitriadis.gr έχουν εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας όπως αυτή ορίζεται από τους κατασκευαστές τους και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και τα πρωτόκολλα ποιότητας που απαιτούνται. Εάν παρόλα αυτά κάποιο είδος λόγω αστοχίας υλικού παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα έχετε την δυνατότητα αντικατάστασης του με την εγγύηση που υπάρχει στην συσκευασία ή με την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Περισσότερα σχετικά με την εγγύηση και τις αξιώσεις του καταναλωτή μπορείτε να διαβάσετε εδώ.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να δει πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί τα στοιχεία του στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της εταιρείας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το eshop χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη/χρήστη, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση του, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται όλες τις χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Οι συναλλαγές του επισκέπτη/χρήστη στο eshop της εταιρείας προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας (RSA 2048-SHA256/TLS 1.2 με AES-256 + Forward Secrecy με σύγχρονα προγράμματα περιήγησης) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του dimitriadis.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα των εταιριών, καθώς και τα λογότυπα της εταιρείας είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια και τα δικαιώματα χρήσης τους παραμένουν στις εταιρείες.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών της για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

Το eshop ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης ενδιαφέρεται για προϊόν που είναι "εκτός εποχής" καλό θα είναι να επικοινωνήσει με την εταιρεία ώστε να ενημερωθεί την διαθεσιμότητα.

Η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του dimitriadis.gr ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες του dimitriadis.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo eshop της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους επισκέπτες/χρήστες


HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη εδώ.

Συμπλήρωσε το reCAPTCHA
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.