Πολιτική Επιστροφών

H παρακάτω πολιτική επιστροφών είναι σύννομη με τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές διατάξεις. H παρακάτω πολιτική επιστροφών ισχύει αποκλειστικά για αγορές και συναλλαγές μέσω του dimitriadis.gr (Αγορές εξ' αποστάσεως). Στα φυσικά μας καταστήματα η πολιτική επιστροφών ενδέχεται να είναι διαφορετική. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα φυσικά μας καταστήματα για να ενημερωθείτε για την ισχύουσα πολιτική.


Για παραγγελίες που πραγματοποιούνται από το dimitriadis.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή-αντικατάσταση των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Δημητριάδης Α.Ε
  2. Σε περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα - ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύησή του.
  3. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης έχει επιλέξει λάθος προϊόν και επιθυμεί την αντικατάστασή του.
  4. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης άλλαξε γνώμη για την αγορά και δεν επιθυμεί το προϊόν.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμο στο παρακάτω link:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται:

  • Με αποστολή στη διεύθυνση: Λ. Δεκελείας 23, Νέα Χαλκηδόνα – 14343 και αποκλειστικά με ΕΛΤΑ Courier
  • Aπό τον ίδιο τον πελάτη: Στα φυσικά μας καταστήματα (Νέα Φιλαδέλφεια, Αργυρούπολη).


Για παραγγελίες που πραγματοποιούνται από marketplaces

Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα marketplaces, οι επιστροφές-αλλαγές θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών-αλλαγών του κάθε marketplace. Η Δημητριάδης Α.Ε και το dimitriadis.gr ΔΕΝ μπορούν να εξυπηρετήσουν την αλλαγή-επιστροφή, ούτε μέσω του dimitriadis.gr, ούτε σε κάποιο από τα φυσικά καταστήματα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Επιστροφή-αλλαγή μέσω Skroutz MarketplaceΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον επισκέπτη/χρήστη, πλήρη, χωρίς φθορές, μεταποιήσεις και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, η εταιρεία μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή και αντικατάσταση.

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος λόγω δικής του υπαιτιότητας επιβαρύνεται το άμεσο κόστος της επιστροφής και της επαναποστολής των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, αυτή δεσμεύεται να αναλάβει το κόστος επιστροφής και επαναποστολής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει αποκλειστικά με μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων εντός του χρονικού ορίου της υπαναχώρησης και εφόσον πληρούνται οι όροι επιστροφής και υπαναχώρησης. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται από το λογιστήριο της εταιρείας εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων. Στην περίπτωση που το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων δεν προκύπτει από υπαιτιότητα της εταιρείας, από το επιστρεφόμενο ποσό αφαιρούνται τα έξοδα μεταφορικών της αρχικής αποστολής και €3 για το κόστος της επιστροφής. Σε περιπτώσεις που η αρχική παραγγελία έχει αποσταλεί με δωρεάν μεταφορικά, το κόστος των μεταφορικών για την επιστροφή ορίζεται στα €5.

Σημείωση: Τα δωρεάν μεταφορικά, όπου αυτά αναφέρονται, σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν για τις επιστροφές και τις επαναποστολές.
Περισσότερα για τις χρεώσεις στο: Χρεώσεις μεταφορικών.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  1. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν γίνει ειδική παραγγελία για τον επισκέπτη/χρήστη.
  2. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές πέδιλων SKI που έχουν τρυπηθεί για την προσαρμογή δέστρας στα μέτρα του επισκέπτη/χρήστη.
  3. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επισκέπτη/χρήστη.
  4. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που για λόγους υγιεινής και ασφάλειες δεν μπορούν να διατεθούν εκ νέου προς πώληση.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο σχετικό σύνδεσμο.