Εγγυήσεις Προϊόντων

Η Δημητριάδης Α.Ε και το dimitriadis.gr ακολουθεί τις οδηγίες και τους νόμους που ισχύουν στην ΕΕ, σχετικά με τις εγγυήσεις.

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το dimitriadis.gr διαθέτουν εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας όπως αυτή ορίζεται από τους κατασκευαστές τους και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και τα πρωτόκολλα ποιότητας που απαιτούνται.

Εάν παρόλα αυτά κάποιο προϊόν λόγω αστοχίας υλικού παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα o χρήστης έχει την δυνατότητα:

  1. Nα αιτηθεί την επισκευή του ή την αντικατάσταση του με άλλο χωρίς επιβάρυνση, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή ασύμφορο
  2. Nα αιτηθεί μείωση της τιμής του
  3. Nα υπαναχωρήσει της αγοράς του, εκτός και αν το ελάττωμα δεν επηρεάζει την χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν

Σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον χρήστη, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Για την κάλυψη της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του σχετικού εντύπου, εφόσον υπάρχει, ή και του παραστατικού αγοράς (απόδειξη/τιμολόγιο).

Περισσότερα σχετικά με την εγγύηση και τις αξιώσεις του καταναλωτή μπορείτε να διαβάσετε εδώ.