Πότε θα μου επιστραφούν τα χρήματα;

Πότε θα μου επιστραφούν τα χρήματα;

Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται από το λογιστήριο της εταιρείας εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων.