Όροι διαγωνισμού & Διαδικασία κλήρωσης

Η εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Dimitriadis Action Stores», με έδρα την Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Καλοκαιρινός Διαγωνισμός!» και δώρο ένα σετ παραλίας HUPA με τα εξής προϊόντα:

  • 1 x HUPA Umbrella OASIS "BLACKOUT" - Light Grey
  • 1 x HUPA Table SUITCASE ALU 90 - White
  • 1 x HUPA Soft Cooler BAG 18L - Light Grey
  • 2 x HUPA Beach Chair RECLINER ALU & TEXT – Grey

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από το Instagram και θα μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό από εκεί. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι ακολουθήσουν τα βήματα που παραθέτονται στην περιγραφή της ανάρτησης.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρίας «Δημητριάδης Α.Ε» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 14/07/2022 και λήγει στις 21/07/2022 και ώρα 23:59. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί με κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής 1 (ένας) νικητής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας "Δημητριάδης Α.Ε" στη Μεταμόρφωση Αττικής, Μολιέρου 10 - 14452, μέσω ηλεκτρονικού αυτόματου συστήματος στις 22/07/2022. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί 1 (ένας) νικητής και θα ειδοποιηθεί την ίδια ημέρα.
Το όνομα του νικητή, θα αναρτηθεί σε story στον λογαριασμό @dimitriadisgr


ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετέχει κάποιος στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει follow στο Instagram τον λογαριασμό @dimitriadisgr, να κάνει tag (mention) σε σχόλιο 2 φίλους του και να κάνει Like στην ανάρτηση του διαγωνισμού.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Δημητριάδης Α.Ε
Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει όσες φορές θέλει με πολλαπλά σχόλια. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram, όπου και θα του ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας και θα ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του δώρου του. Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση. Εάν δεν απαντήσει στην επικοινωνία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η Δημητριάδης Α.Ε θα αναδείξει νέο νικητή.


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Το δώρο μπορεί να παραληφθεί από τον νικητή κατόπιν συνεννόησης με την Δημητριάδης Α.Ε από τα DIMITRIADIS Action Stores στη Ν.Φιλαδέλφεια ή την Αργυρούπολη. Το έπαθλο παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του επάθλου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του δώρου. Εάν ο νικητής είναι εκτός Αττικής, το έπαθλο θα του αποσταλεί με χρέωση των μεταφορικών της Δημητριάδης Α.Ε αποκλειστικά με ΕΛ.ΤΑ courier.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία που θα συλλέξουμε είναι τα αναγκαία για την εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας στην Μεταμόρφωση, Μολιέρου 10 - 14343. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχει το προσωπικό της Δημητριάδης Α.Ε που έχει σχέση με τον διαγωνισμό και την ολοκλήρωσή του. Για την συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων σας παρέχετε την συναίνεση σας. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτή για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 45 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο Συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στην Δημητριάδης Α.Ε για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω των social media. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.


ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο, που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρίας εξαντλείται στην παράδοση αυτών. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η Δημητριάδης Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Δημητριάδης Α.Ε

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της Δημητριάδης Α.Ε παύει να υφίσταται και η εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.